Wat moet er in een noodverlichtingslogboek worden bijgehouden?

Wat er in een noodverlichtingslogboek moet worden bijgehouden

Als uw bedrijf of gebouw gebruik maakt van noodverlichting, is een noodverlichtingslogboek essentieel voor uw veiligheidsprotocol. In dit logboek dient alle belangrijke informatie over uw noodverlichting nauwkeurig en systematisch bijgehouden te worden.

Belangrijke onderdelen van het noodverlichtingslogboek

Een noodverlichtingslogboek bevat tenminste een overzicht van uw noodverlichtingsinstallatie. Dit omvat de locatie van elke inbouw noodverlichting of opbouw noodverlichting, het type verlichting en wanneer deze werd geïnstalleerd. De actuele stand van zaken van de installatie wordt ook nauwlettend bijgehouden. Dit omvat veranderingen aan de installatie, onderhoudswerkzaamheden en eventuele storingen of defecten.

Periodieke controles en updates

Het is belangrijk om elke maand een controle uit te voeren van de installatie. Voor horecagelegenheden zijn deze controles zelfs wettelijk verplicht. Bij elke controle moet het noodverlichtingslogboek worden bijgewerkt met alle waarnemingen en bevindingen. Dit omvat de functionering van de anti-paniekverlichting en de vluchtroute-aanduiding verlichting en eventuele noodzakelijke acties.

Technische documentatie en incidentregistratie

Het noodverlichtingslogboek bevat ook technische documentatie van de verschillende elementen van de noodverlichtingsinstallatie. Dit omvat handleidingen, specificaties en eventueel garantiebewijzen van ons garanties voor onze producten. Alle geregistreerde incidenten die verband houden met de noodverlichting, zoals storingen, defecten of onderhoudswerk, moeten ook worden opgenomen in het logboek.