fbpx

Disclaimer

 1. Deze website is het eigendom van NoodverlichtingXL, statutair gevestigd en kantoorhoudende in Baarn.
 2. De op deze site opgenomen informatie is met de grootste zorg samengesteld. De Gebruiker accepteert dat de site technische onvolkomenheden of typefouten kan bevatten. NoodverlichtingXL is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de site of met enige vertraging in of onmogelijkheid van het gebruik van deze site, of van informatie, producten en diensten die via deze site wordt/worden verkregen, of die anderszins voortvloeit uit het gebruik van deze site, ongeacht of dit op basis is van contract, een onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins.
 3. Het hierboven gestelde is niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van de kant van NoodverlichtingXL.
 4. Geen van alle zaken op deze website mogen gedupliceerd worden zonder auteursrechtelijke toestemming.
 5. NoodverlichtingXL is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan deze website gekoppelde (delen van) websites die worden onderhouden door derden.
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop